Valokuvauskurssit

Helsingin seudun kesäyliopiston
Valokuvauksen perusopinnot, 25 op

Järjestetään kesäyliopistossa Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää erilaisten kameroiden merkitykset tallennevälineinä ja osaa hyödyntää niitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään ja tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Pakolliset opintojaksot:

  • Valokuvauksen traditiot  4 op
  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op
  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op (opettajana Tiina Puputti)
  • Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
  • Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
  • Valokuvataiteen produktio 4 op

Kurssimaksu: 1635 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 1600 euroa ja LY:n avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa/opintokokonaisuus.  Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 euroa maksetaan LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä (ohjeet rekisteröitymiseen lähetetään erikseen ilmoittautuneille koulutuksen alkaessa).

Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Opintomaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien ja mahdollisten näyttelykäyntien maksuja, vaan opiskelija kustantaa ne itse.
Ilmoittautujia pyydetään täyttämään taustatietolomake tästä.

Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman (digi)järjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.

Opinnot toteutetaan ilta- ja viikonloppuopetuksena.

Opettaja: opettajia Useita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 18, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: ks. opintojaksot

Aika: 10.1.2022 – 30.6.2023

Kurssimaksu: 1635,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 35,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 1600,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu neljässä erässä:
Erä 1: 408,75 €
Erä 2: 408,75 €
Erä 4: 408,75 €
Erä 3: 408,75 €

Ilmoittautuminen alkaa: 11.10.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 28.12.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri