Valokuvauskoulutus

Opiskele valokuvausta etänä:
Kuvaa paremmin, viesti tehokkaammin (6 op)

Viikonloppukursseja TAI kokonainen opintokokonaisuus (5 op)

Opiskele valokuvausta etänä.

Kuvaa paremmin, viesti tehokkaammin (6 op)

Koulutuksen järjestäjä: Lapin kesäyliopisto

Opi ottamaan parempia valokuvia omaan, asiakkaidesi tai yrityksesi käyttöön. Jos haluat oppia lisää mm. tarinankerronnasta, sommittelusta, mallien ohjaamisesta ja valosta, on tämä kurssi sinulle. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti henkilökuvausta, esine- ja symbolikuvitusta sekä kuvakokonaisuuden rakentamista. Koulutus kestää n. 6kk. Etäopetuksen, tehtävien, kuvapalautteen, kouluttajan tuen ja vertaisryhmän avulla sinulla on mahdollisuus kehittyä paremmaksi kuvaajaksi.

Ajankohta: 11.1.-7.6.2023, Etätoteutus

Toteutustapa:

 • etäopetusta arkipäivisin 6 x 3 h (klo 9-12)
 • etäkuvapalaute 6 x 3 h (klo 18-21)
 • etätehtäviä opetuskertojen välissä

Koulutuksen kuvaus ja aikataulut:

1. Jakso: Henkilökuvaus 1 (1op)

11.1. Opetuskerta klo 9 – 12

18.1. kuvapalaute klo 18 – 21

2. Jakso: Henkilökuvaus 2 (1op)

8.2. Opetuskerta klo 9 – 12

15.2. kuvapalaute klo 18 – 21

3. Jakso: Esine- ja symbolikuvaus 1 (1op)

15.3. Opetuskerta klo 9 – 12

22.3. kuvapalaute klo 18 – 21

4. Jakso: Esine- ja symbolikuvaus 2 (1op)

12.4. Opetusrta klo 9 – 12

19.4. kuvapalaute klo 18 – 21

5. Jakso: Yksittäisistä kuvista kokonaisuudeksi 1 (1op)

10.5. Opetusrta klo 9 – 12

17.5. kuvapalaute klo 18 – 21

6. Jakso: Yksittäisistä kuvista kokonaisuudeksi 2 (1op)

31.5. Opetusrta klo 9 – 12

7.6. kuvapalaute klo 18 – 21

Lue tarkemmat jaksojen sisältökuvaukset kesäyliopiston sivulta tai tämän sivun lopusta.


Kenelle: Koulutus sopii niille, jotka haluavat kehittää kuvaosaamistaan pitkäjänteisesti.

 • työnsä ohella kuvaavat, jotka haluavat kehittää osaamistaan
 • työssään kuvaavat toimittajat, viestintä- ja markkinointialan henkilöt
 • henkilöt, jotka käyttävät työssään valokuvaa, mm. museoalan ihmiset, media-alan assistentit, kuvatoimittajat, graafiset suunnittelijat jne.
 • henkilöt, jotka haluavat kehittää valokuvausosaamistaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti

Koulutuksen tavoite:

 • on, että osallistuja oppii ottamaan monipuolisia kuvia ja tekemään lyhyitä videoita omaan käyttöön tai organisaation tai yrityksen käyttöön.
 • on havainnollistaa työskentelyprosessi, jota noudattamalla kuvaaminen on vaivattomampaa osana muuta työtä.

Osallistumismaksu: 750 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksu 100 €. Varausmaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että koulutus peruuntuu. Koulutus laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä toteutumisen varmistuttua. Kurssimaksu sisältää kouluttajan tuen koko kurssin ajan.

Paikka: Linkki koulutukseen osallistumiseen lähetetään ennen aloitusta.

Ilmoittautuminen: 18.12.2022 mennessä Lapin kesäyliopistoon.


Toteutustapa:

Opetuskerrat (6 x 3h opetuskerta etäyhteydellä/1krt kuukaudessa arkiaamuisin 9 – 12) Opetus toteutetaan etäopetuksena. Ne koostuvat kouluttajan vetämistä käytännönläheisistä kuvausdemonstraatioista, joissa havainnollistetaan kurssikerran sisältöä. Lisäksi niihin liittyy teoriaosuuksia, jotka tulevat demojen lomassa. Osa opetuskertojen ajasta käytetään myös etätehtävien palautteeseen. Koulutuksen sisältö on rakennettu siten, että kaikki demonstraatiot tehdään ns. miljööolosuhteissa, mikä tarkoittaa normaalia huonetilaa. Koulutukseen ei sisälly studiotyöskentelyä. Kaikki opetuskerrat säilyvät tallenteina koko kurssin ajan, joten voit tarvittaessa katsoa ne silloin kun sinulle sopii. Lisäksi voit kerrata helposti kunkin opetuskerran sisältöä.

Etätehtävät: kouluttaja antaa jokaisen opetuskerran päätteeksi tehtävän, joka on muokattavissa yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin. Näin voit tehdä kaikki tehtävät siten, että saat niistä kertyvän materiaalin heti käyttöösi.

Kuvapalaute- ja keskustelukerrat etäyhteydellä/1krt kuukaudessa arki-iltaisin 18 – 21) Palautekerrat pidetään opetuskertojen välissä etäyhteydellä. Palautekeskustelussa on mukana koko ryhmä ja kouluttaja käy läpi jokaisen tehtävän. Lisäksi niissä keskustellaan asioista, jotka ovat tulleet vastaan, kun osallistujat ovat tehneet tehtäviä. Palautekeskustelut ovat merkittävä osa oppimisprosessia, koska niissä näkee muiden osallistujien tehtävät ja kuulee palautteet niistä. Palautekeskustelut pidetään arki-iltaisin.


Mitä tarvitset:

Kalustosta: Kurssijaksoilla lähdetään aina valokuvan ja liikkuvan kuvan sisällöstä. Tästä syystä voit osallistua kurssille joko käyttämällä järjestelmäkameraa tai puhelinta. Kouluttaja huomioi molempia laitteita käyttävät opetusjaksoilla. Kurssiin ei kuulu järjestelmäkameran käytön perusteita, eikä puhelimen käyttökoulutusta. Oletus on, että osallistuja hallitsee teknisesti käytössään olevan laitteiston.

Kuvauskalusto: kurssilla voi olla joko järjestelmäkamera tai monipuoliseen kuvaamiseen soveltuva puhelin. Lisäksi on hyvä olla jalusta.

Äänityskalusto: osallistujalla on hyvä olla käytössään ainakin yksi erillinen mikrofoni.

Kuvankäsittely- ja editointiohjelmat: kuvankäsittelyyn sopivat esim. esim. Photoshop, Lightroom. Puhelimella voit käsitellä kuvasi esim. Snapseedilla. Koulutukseen ei kuulu laaja-alaista sovellusten opetusta. Siinä käydään läpi työnkulullisesti ja esimerkinomaisesti yksi toimintatapa.Oletus on, että osallistuja hallitsee käytössään olevat sovellukset.

Valaisukalusto: kurssilla käytetään lisävalonlähteitä ja erilaisia valonmuokkaajia. Kouluttaja esittelee erilaisia välineitä kurssin aikana. Osa niistä on itse rakennettavissa ja osa on tehdasvalmisteisia. Kurssilla on myös iloa omista lisävalonlähteistä, mutta ei välttämättä kannata hankkia jotain juuri ennen kurssia. Kurssin aikana voi tulla oivalluksia siitä, mitä kannattaa itselleen hankkia. Kouluttaja antaa mielellään vinkkejä kalustohankinnoissa koulutuksen aikana tai tarvittaessa ennen sitä. Kysy rohkeasti.

Koulutuksessa käytetään etupäässä ns. jatkuvia lisävalonlähteitä, koska ne soveltuvat valo- ja videokuvauskäyttöön. Soveltuvin osin käytetään myös mm. käsisalamia.


Koulutusjaksojen sisältökuvaukset

1 – 2 jaksot
HENKILÖKUVAUS 1 ja 2 (2 x 3h)

Koulutus alkaa henkilökuvauksen osuudella, ja siihen tutustutaan kuvituskuvan viitekehyksestä. Osioissa 1 ja 2 käydään läpi henkilökuvaan liittyviä asioita, kuten: kuvan tarinan suunnittelu, vallitsevan valon käyttö ja sen muokkaaminen tarvittaessa lisävalonlähteillä (mm. ikkunavalo, ulkovalo ja sisätilan keinovalot). Edelleen 1 ja 2 osioissa käydään läpi mallien ohjaamista ja kuvan sommittelua. Lisäksi havainnollistetaan se, miten hyödynnetään taustaa kerronnallisena elementtinä tai mitä kannattaa huomioida, kun haluaa tehdä pelkistetyn kuvan. Kuvien visuaalis-kerronnallisen laadun lisäksi huomioidaan kuvien tekninen laatu ja eri medioiden vaatimukset. Läpi käydään myös kuvaamisen kokonaisprosessi kuvan suunnittelusta sen ottamiseen ja perusviimeistelyyn. Kuvitusvalokuvien lisäksi käydään läpi ns. ”puhuvan pään” tallennus, äänitys ja editointi yhdellä laitteella. Tähän osioon liittyy myös käsikirjoittamisen perusteet.
Tavoitteena on, että näiden osioiden jälkeen osallistuja pystyy kuvaamaan erilaisissa olosuhteissa parempia henkilökuvia, joissa ihminen on pääkohteena tai hän on tekemässä jotain. Lisäksi tavoitteena on, että osallistuja pystyy tuottamaan lyhyen ”puhuva pää”-videon.

3 – 4 jaksot
ESINE- JA SYMBOLIKUVAUS 1 ja 2 (2 x 3h)

Koulutus jatkuu esine- ja symbolikuvituksen osuudella, ja niihin tutustutaan dokumentaarisen ja kuvituskuvan viitekehyksestä. Osioissa 3 ja 4 käydään läpi, mitä kannattaa huomioida, kun kuvaa eri materiaalia olevia esineitä. Lisäksi havainnollistetaan, kuinka kuvittaa erilaisia aiheita ilman henkilöitä, tai siten, että ihmiset ovat kuvan taustalla. Näissä osioissa perustana ovat edelleen: kuvan tarinan suunnittelu, vallitsevan valon käyttö ja sen muokkaaminen tarvittaessa lisävalonlähteillä (mm. ikkunavalo, ulkovalo ja sisätilan keinovalot). Lisäksi edetään sommittelussa ja kuvan visualisointikeinoissa. Kuvien visuaalis-kerronnallisen laadun lisäksi huomioidaan kuvien tekninen laatu ja eri medioiden vaatimukset. Läpi käydään myös kuvaamisen kokonaisprosessi kuvan suunnittelusta sen ottamiseen ja perusviimeistelyyn. Kuvitusvalokuvien lisäksi käydään läpi, kuinka tallennetaan, äänitetään ja editoidaan video, jossa havainnollistetaan esim. työvaiheita, tai -prosessia siten, että itse tekeminen on pääosassa. Tähän osioon liittyy myös käsikirjoittamisen perusteet.
Tavoitteena on, että näiden osioiden jälkeen osallistuja pystyy kuvaamaan eri olosuhteissa parempia esine- ja symbolikuvia. Lisäksi tavoitteena on, että osallistuja pystyy tuottamaan lyhyen videon, joka havainnollistaa työvaiheita tai -prosessia.

5 – 6 jaksot
YKSITTÄISISTÄ KUVISTA KOKONAISUUDEKSI  (2 x 3h)

Koulutuksen viimeisessä osiossa kootaan yhteen aiempien kokonaisuuksien sisältö ja lisätään siihen tapahtumakuvauksen perusteet. Näistä kaikista harjoitelluista osista kootaan yhtenäinen kuvakokonaisuus. Osallistuja voi käyttää materiaalia myös perustana videokäsikirjoitukselle. Työskentelyn perustana ovat edelleen: kuvan tarinan suunnittelu, vallitsevan valon käyttö ja sen muokkaaminen tarvittaessa lisävalonlähteillä. Lisäksi huomioidaan sommittelu ja kuvan visualisointikeinojen merkitys tarinan kerronnassa. Kuvien visuaalis-kerronnallisen laadun lisäksi huomioidaan kuvien tekninen laatu ja eri medioiden vaatimukset.
Tavoitteena on, että viimeisen osion jälkeen osallistuja voi hyödyntää aiemmin opetettuja asioita nopeampitempoisessa tapahtumakuvauksessa. Lisäksi hän voi kuvata yhtenäisen kuvakokonaisuuden, joka on visuaalisesti vaihteleva ja aihettaan monipuolisesti esittelevä. Edelleen hän voi käyttää oppimaansa lyhyen videon käsikirjoittamiseen, joka koostuu esim. puhuvasta päästä, ihmisestä tekemässä jotain siten, että tekijä on pääroolissa ja siten, että itse tekeminen on tärkeintä sekä kuvituskuvamaisesta tunnelmoinnista.

KYSY LISÄÄLAPIN KESÄYLIOPISTOILMOITTAUDU KURSSILLE

Tule vain viikonloppukurssille tai suorita koko opintokokonaisuus.

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II (5 op)

Koulutuksen järjestäjä: Hämeen kesäyliopisto (ja Lapin yliopisto)

 • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II muodostuu neljästä itsenäisesti suoritettavasta kurssista, jotka yhdessä muodostavat 5 op:n kokonaisuuden.
 • Neljän kurssin kokonaisuus on osa Lapin yliopiston Valokuvauksen perusopintoja (25 op).

Suoritustapa 1: Voit osallistua kaikille neljälle kurssille, tehdä niihin liittyvät lähi- ja etätehtävät sekä osallistua etänä pidettäviin kuvapalautteisiin. Näin saat suoritettua koko 5 op:n Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II -kokonaisuuden ja saat siitä halutessasi suoritusmerkinnän.

Suoritustapa 2: Yksittäisille kursseille osallistuminen. Voit osallistua haluamillesi kursseille oman valintasi mukaan. Voit osallistua viikonlopun opetukseen ja tehdä kurssin aikana tehtävät. Vapaaehtoisesti voit myös tehdä etätehtävät ja osallistua etänä pidettävään kuvapalautteeseen.


Studiohenkilökuvausta – valokuvauksellisesta valaisusta high- ja low key valaisuun 22.-23.4.2023

la 22.4.2023 klo 10-17
su 23.4.2023 klo 9-15

Muutokset aikatauluun mahdollisia.

Kurssin tavoite on antaa osallistujalle työvälineitä visuaaliseen tarinankerrontaan, studiovalaisuun ja tavoitteelliseen mallin ohjaukseen kuvaustilanteessa.

Kurssilla käydään läpi henkilövalaisua perusteista aina vaativimpiin sovelluksiin, kuten high ja low key -valaisu. Viikonlopun aikana havainnollistetaan yhden ja useamman ihmisen valaisua. Lisäksi valaisuesimerkkejä toteutetaan eri tavoin, jotka perustuvat siihen, millaista kalustoa osallistujilla on käytössä.

Kurssi antaa hyvän perustan henkilökuvaukseen ja -valaisuun, jota voi hyödyntää myös miljöökuvauksessa. Se sisältää kouluttajan tekemiä kuvausdemoja, itsenäistä työskentelyä ja yhteistä kuvapalautetta.

Paikka: Hämeenlinna, HAMK korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9.

Hinta: 170 € (Mikäli suoritat neljä itsenäistä kurssia ja haluat niistä 5 op:n suoritusmerkinnän Lapin yliopistoon, hintaan lisätään Lapin avoimen yliopiston hallintomaksu 25 €.)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

Ikkunan valo ja keinovalo henkilökuvauksessa

Kurssin tavoite on antaa osallistujalle työvälineitä visuaaliseen tarinankerrontaan, miljöössä valaisuun ja tavoitteelliseen mallin ohjaukseen kuvaustilanteessa.

Viikonlopun aikana työskennellään erilaisissa sisämiljöissä. Kuvausdemoissa hyödynnetään ikkunan valoa ja sisätilojen erilaisia keinovaloja. Niitä käytetään sellaisenaan ja lisäksi niitä muokataan erilaisilla lisävalonlähteillä, kuten salamalaitteet ja jatkuvat valot (led). Lisäksi valaisuesimerkkejä toteutetaan eri tavoin, jotka perustuvat siihen, millaista kalustoa osallistujilla on käytössä.

Kurssi antaa hyvän perustan henkilökuvaukseen ja -valaisuun erilaisissa sisämiljöissä ja ikkunan valoa hyödyntäen. Se sisältää kouluttajan tekemiä kuvausdemoja, itsenäistä työskentelyä ja yhteistä kuvapalautetta.

Paikka: Hämeenlinna, HAMK korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9.

Hinta: 170 € (Mikäli suoritat neljä itsenäistä kurssia ja haluat niistä 5 op:n suoritusmerkinnän Lapin yliopistoon, hintaan lisätään Lapin avoimen yliopiston hallintomaksu 25 €.)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

Keinovalo ja erilaiset ulkovalo-olosuhteet henkilökuvauksessa 13.-14.5.2023

la 13.5.2023 klo 10-17
su 14.5.2023 klo 9-15

Muutokset aikatauluun mahdollisia.

Kurssin tavoite on antaa osallistujalle työvälineitä visuaaliseen tarinankerrontaan, miljöössä valaisuun ja tavoitteelliseen mallin ohjaukseen kuvaustilanteessa.

Viikonlopun aikana työskennellään erilaisissa sisä- ja ulkomiljöissä. Kuvausdemoissa hyödynnetään sisätilojen erilaisia keinovaloja ja erilaisia vallitsevan valon olosuhteita ulkona. Niitä käytetään sellaisenaan ja lisäksi niitä muokataan erilaisilla lisävalonlähteillä, kuten salamalaitteet ja jatkuvat valot (led). Lisäksi valaisuesimerkkejä toteutetaan eri tavoin, jotka perustuvat siihen, millaista kalustoa osallistujilla on käytössä.

Paikka: Hämeenlinna, HAMK korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9.

Hinta: 170 € (Mikäli suoritat neljä itsenäistä kurssia ja haluat niistä 5 op:n suoritusmerkinnän Lapin yliopistoon, hintaan lisätään Lapin avoimen yliopiston hallintomaksu 25 €.)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

Erilaiset ulkovalo-olosuhteet henkilökuvauksessa 27.-28.5.2023

la 27.5.2023 klo 10-17
su 28.5.2023 klo 9-15

Kurssin tavoite on antaa osallistujalle työvälineitä visuaaliseen tarinankerrontaan, miljöössä valaisuun ja tavoitteelliseen mallin ohjaukseen kuvaustilanteessa.

Viikonlopun aikana työskennellään erilaisissa ulkomiljöissä. Kuvausdemoissa hyödynnetään erilaisia vallitsevan valon olosuhteita ulkona. Niitä käytetään sellaisenaan ja lisäksi niitä muokataan erilaisilla lisävalonlähteillä, kuten salamalaitteet ja jatkuvat valot (led). Lisäksi valaisuesimerkkejä toteutetaan eri tavoin, jotka perustuvat siihen, millaista kalustoa osallistujilla on käytössä.

Kurssi antaa hyvän perustan henkilökuvaukseen ja -valaisuun erilaisissa sisä- ja ulkomiljöissä. Se sisältää kouluttajan tekemiä kuvausdemoja, itsenäistä työskentelyä ja yhteistä kuvapalautetta.

Paikka: Hämeenlinna, HAMK korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9.

Hinta: 170 € (Mikäli suoritat neljä itsenäistä kurssia ja haluat niistä 5 op:n suoritusmerkinnän Lapin yliopistoon, hintaan lisätään Lapin avoimen yliopiston hallintomaksu 25 €.)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU