TIETOSUOJA/Päivitetty 22.5.2018

Tietosuoja ja henkilötiedot

Tällä sivulla on selvitetty, kuinka Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI hoitaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä aiheita. Lisätietoa toimintatavoista on seuraavilla sivuilla:

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tiedosto sisältää henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukaisen selosteen Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI:n (myöhemmin pelkkä VaVI) asiakasrekisterin ylläpidosta.

Tiivistetysti

VaVI kerää asiakasrekisteriin tietoja ainoastaan asiakkailta itseltään, ja rekisterin tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen. VaVI ei luovuta tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan itsensä suostumusta. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinä asiakkaana määräät, mitä tietoja sinusta VaVI säilyttää, ja kuinka tietoa käsitellään. Voit oikaista VaVI:n hallussa olevat tiedot ja pyytää tietojen poistamista.

Rekisterin tiedot

Rekisteri on Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI:n asiakasrekisteri ja sen ylläpitäjä on:

Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI (2179300-3)
Abrahaminkatu 17 D 65
00180 Helsinki

+358 44 520 7220
Suomi

Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI:n tietosuojavastaava on Tiina Puputti.

Tiina Puputti
tiina@tiinapuputti.com

+358 44 520 7220

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia oikeutettuja tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen
 • Palveluista tiedottaminen
 • Laskutus

Tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:

 • Yrityksen tai yksityishenkilön nimi
 • Osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Tieto toteutuneista tapahtumista, esim. mihin koulutuksiin ko. asiakas on aiemmin osallistunut
 • Yritysasiakkailla ja yhdistyksillä Y-tunnus tai rekisterinumero
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot
 • Laskutustiedot

Tietolähde

Tiedot VaVI saa asiakkailta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Tietojen luovuttaminen

 • Asiakastietoja säilytetään maksuliikenteen mahdollistamiseksi PPG Manager -taloushallintopalvelussa. VaVI:n lisäksi pääsy PPG Manager-järjestelmään on VaVI:n käyttämällä tilitoimistolla (R-Tilipalvelut). Tilitoimisto ei kuitenkaan hoida laskutusta, joten heillä ei ole tarvetta käsitellä asiakkaiden tietoja.
 • Maksujen perintään liittyvissä tapauksissa VaVI voi luovuttaa asiakkaan tiedot perintätoimistolle.
 • Muut viranomaissyyt

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin henkilötietoihin pääsee käsiksi vain Tiina Puputti.

Teknisesti asiakasrekisteri on myös tilitoimiston käsiteltävissä (kts. yllä), mutta heillä ei ole tähän tyypillisesti tarvetta.

Tiina Puputti pyrkii pitämään asiakastiedot ajan tasalla ja huolehtimaan kohtuullisin määrin vanhentuneiden tietojen poistamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on henkilörekisterimme osalta seuraavat oikeudet:

 • Tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot
 • Vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistoa
 • Vaatia tietojasi poistettavaksi
 • Koska asiakassuhteen hoitaminen edellyttää yllä listattuja perustietoja, tietojen poistaminen voi johtaa asiakassuhteemme päättymiseen.

Muutokset tähän selosteeseen

VaVI varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilman eri ilmoitusta. Rekisteröitynä sinun tulee tutustua tähän selosteeseen säännöllisesti.

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta saat Tietosuojavaltuutetun sivustolta.

 

 

VaVI henkilötietojen käsittelijänä ja henkilörekisterin ylläpitäjän (asiakkaan) velvollisuudet

Henkilötietojen käsittely

Valokuvaviestinnän Instituutti VaVI tarjoaa koulutus-, kuvaus- ja kirjoitustyötä asiakkailleen. Tämä seloste kertoo VaVI:n käytännöistä ja velvollisuuksista henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Toimiessaan henkilötietojen käsittelijänä, VaVI sitoutuu noudattamaan seuraavia periaatteita:

 • Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Tiina Puputti, joka on perehtynyt näihin periaatteisiin.
 • VaVI ei luovuta henkilörekisterin tietoja kolmansille osapuolille.
 • Havaitessaan henkilötietoihin liittyvän tietovuodon (esimerkiksi tietomurron seurauksena), VaVI ilmoittaa asiasta viivyttelemättä rekisterissä olevalle.

Asiakasrekisterin säilyttämisen periaatteet

VaVI säilyttää asiakasrekisteriä seuraavalla tavalla:

 • Asiakasrekisteri on koottu Yhteystiedot -ohjelmaan tietosuojavastaavan Tiina Puputin kannettavalla tietokoneelle.
 • Asiakasrekisteri on varmuuskopioitu ulkoiselle kovalevylle, jota säilytetään VaVIn tiloissa (osoite yllä), eikä muilla kuin Tiina Puputilla ole siihen pääsyä.

Teknisen suojauksen periaatteet

 • Tietosuojavastaavan Tiina Puputin koneessa on salasana sisäänpääsyä varten.