Olet­ko in­nos­tu­nut pu­he­li­mel­la ku­vaa­mi­ses­ta ja ha­lu­at op­pia ot­ta­maan pa­rem­pia ku­via? –  Tämä kurs­si on juu­ri Si­nul­le.

Kurs­sil­la opi­taan ku­vaa­maan vi­su­aa­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­ses­ti, som­mit­te­lul­li­ses­ti vaih­te­le­vam­min ja kuva­ker­ron­nal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vam­min joka­päi­väi­siä koh­tei­ta.

Kurs­sin ve­tä­jä ha­vain­nol­lis­taa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä ku­vaus­de­mois­sa mm. va­loon, ta­ri­nan ker­ron­taan, aihe­va­lin­toi­hin, kuva­kul­miin, som­mit­te­luun ja ra­jauk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta.

Pää­set heti kurs­sin ai­ka­na har­joit­te­le­maan uu­sia op­pe­ja käy­tän­nös­sä.  Kou­lut­ta­ja an­taa päi­vän ai­ka­na ku­vaus­teh­tä­viä, jot­ka ku­kin to­teut­taa ta­hol­laan.  Ote­tut ku­vat toi­mi­te­taan kou­lut­ta­jal­le,  jon­ka jäl­keen kat­so­taan po­ru­kal­la ku­via, kos­ka mui­den ku­via kat­so­mal­la op­pii myös ja saa uu­sia ide­oi­ta omiin ku­viin. Ku­via myös edi­toi­daan pu­he­li­mil­la ja saat vink­ke­jä myös sii­hen.

Pää­set heti kurs­sin ai­ka­na har­joit­te­le­maan uu­sia op­pe­ja käy­tän­nös­sä.  Kou­lut­ta­ja an­taa päi­vän ai­ka­na ku­vaus­teh­tä­viä, jot­ka ku­kin to­teut­taa ta­hol­laan.  Ote­tut ku­vat toi­mi­te­taan kou­lut­ta­jal­le,  jon­ka jäl­keen kat­so­taan po­ru­kal­la ku­via, kos­ka mui­den ku­via kat­so­mal­la op­pii myös ja saa uu­sia ide­oi­ta omiin ku­viin. Ku­via myös edi­toi­daan pu­he­li­mil­la ja saat vink­ke­jä myös sii­hen.

Tämä kurs­si on teho­pak­kaus pu­he­li­mel­la ku­vaa­mi­ses­ta ja sen jäl­keen kesä­loma- ja muut tär­ke­ät ku­vat näyt­tä­vät var­mas­ti pa­rem­mil­ta, ja nii­tä on myös yhä haus­kem­paa ku­va­ta!

Hinta: 98,00 €

Ilmoittautuminen 1.6.2020 mennessä.
Kesäetu: Kun ilmoittaudut kurssille 18.5. mennessä, saat 5 euron alennuksen hinnasta.

ILMOITTAUDU KURSSILLE