Valokuvauksen kesäkurssit

Maisemat, muodot ja kaupunkikuvat

Kuopiossa 10. – 13.6.2019

Tämä kurs­si on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at in­nos­tua ja ins­pi­roi­tua nä­ke­mään ym­pä­ris­töä uu­del­la
ta­val­la, ke­hit­tää ku­vie­si vi­su­a­li­soin­tia ja op­pia ot­ta­maan pa­rem­pia ku­via!

LUE LISÄÄILMOITTAUDU KURSSILLE

Iisalmen immeisiä

Iisalmessa 24. – 27.6.2019

Tämä kou­lu­tus on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at op­pia li­sää ih­mis­ten ku­vaa­mi­ses­ta – eli sii­tä, kuin­ka koh­da­taan sa­vo­lai­nen sup­liik­ki ja ku­va­taan se im­mei­nen nii, että myös Ii­sa­la­mi näk­kyy.

LUE LISÄÄILMOITTAUDU KURSSILLE

Silmät ovat sielun peili – valokuvauksellisia muotokuvia

Haapsalussa 30.6 – 7.7.2019

Oletko miettinyt, miten kehittyisit muotokuvien ottamisessa? Miten saisit esiin kuvattavasi persoonan? Miten voisit hyödyntää kuvattaville tärkeitä paikkoja kuvauksessa? Tai miten hyödyntää eri vuorokauden aikojen vallitsevaa valoa tunnelman luojana ja kuvattasi parhaiden piirteiden esiintuojana? 

LUE LISÄÄILMOITTAUDU KURSSILLE

Tyylistä toiseen – erilaisia lähestymistapoja henkilökuvaukseen

Tampereella 8. – 11.7.2019

Millainen on mainoskuva, jossa on ihminen? Mitä asioita kuuluu muotokuvaan? Millainen voisi olla dokumentaarinen henkilökuva? Entäpä taiteellinen versio ihmiskuvasta?

LUE LISÄÄILMOITTAUDU KURSSILLE