Tiina Puputti

Valokuvakouluttaja, valokuvaaja, tietokirjailija

2015 – Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n Mestariarvo (SAVM)

2012 – Valokuvaajan erikoisammattitutkinto (VEAT), Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy

2011 – Yrittäjän ammattitutkinto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus

2004 – Valokuvaajan ammattitutkinto (VAT), Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy

2002 – Kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM), Jyväskylän yliopisto (pro gradu)

tiina@tiinapuputti.com
+358 44 520 7220
Facebook: Tiina Puputti – Joy of Photography

Instagram: tiipupu
LinkedIn

Vuonna 1995 Kuopion VB-keskuksessa esillä olleelle Robert Doisneaun valokuvanäyttelyllä on ollut suuri vaikutus minuun. Näyttelyjuliste on edelleen seinälläni muistuttamassa kyseisestä tapahtumasta. Julisteen vieressä seinällä on kuva ”Suudelma kaupungintalon edessä”.

Olen toiminut valokuvausalalla sivutoimisesti vuodesta 1995 alkaen, ja päätoimisesti vuodesta 2003. Työskentelin Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy:ssa koulutussuunnittelijana 2003-2006. Toimenkuvaani kuului valokuvaajille ja muille valokuvaa työssään käyttäville suunnattujen koulutusten suunnittelu ja organisointi. Lisäksi toimin samassa yrityksessä rehtorina ja pääkouluttajana vuoden 2008 alkuun. Tällöin koulutin ammattivalokuvaajia pitkäjänteisissä koulutusohjelmissa.

Valo on intohimoni. Innostuin tutkimaan erilaisia valaisutyylejä, joita on käytetty eri aikoina erilaisissa kuvissa. Osasta tyylejä on tullut tekijöidensä tunnusmerkkejä, mestarit ovat vaihtaneet tyylejään tarpeen mukaan, ja ajan kuluessa. Kauniin valon voi nähdä kaikkialla ja valonsa voi rakentaa sellaiseksi kuin haluaa. Tärkeintä on, että valo on läsnä kuvassa.

Tein yllätyksellisen valolöydön syksyllä 2006 vieraillessani Ranskassa Bourbon-LancyssaStudio Harcourtinvalokuvanäyttely oli pystytetty pieneen ranskalaiskylään osana Muotokuvan kesä –tapahtumaa. Valaisu kuvissa oli kaunista, aikaa kestävää ja elävää.

Päätös elämänmuutoksesta kypsyi vuoden 2008 aikana ja jättäydyin itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Nyt koulutan, kuvaan ja kirjoitan useille eri tahoille. Tampereelta on hyvä lähteä moneen suuntaan.

Viimeisimmäksi minuun on vaikutuksen tehnyt valokuvaaja Albert Watson. Hänen näyttelynsä oli minulle elämys. Suuret, laadukkaat kuvat olivat hienosti esillä Düsseldorfin näyttelyssä 2008. Niiden valon käyttö, värit, mallien karisma sekä läsnäolo kuvissa tekivät minuun syvän vaikutuksen. Suurimman vaikutuksen teki Watsonin muuntautumiskyky valaisun eri tyylilajeihin.

Parasta oppia mestari-kisälli -periaatteella

Mestari-kisälli –periaatteella toimiva opiskelusuhde on tekemällä oppimista. Kun mestari on yksi alansa parhaita, on kisälli hyvässä opissa. Oma käsitykseni valokuvauksesta sekä käytännönläheisestä opetuksesta ja oppimisesta perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön opettajani ja kollegani Matti J. Kalevan kanssa.

Pitkän yhteistyömme ajalta on mieleeni jäänyt useita hetkiä, asioita ja oppeja, jotka tulevat edelleen vastaani lähes päivittäin. Yksi hauskimmista, hyödyllisimmistä ja ehkä usein käytetyimmistämme lienee: ”Aina on vielä yksi keino. Eikä sekään ole vielä viimeinen.” Lause on toimiva monessa asiassa.

Käytännönläheinen opetus on innostavaa

Työotteeni on innostunut, asiallinen ja käytännönläheinen. Mielestäni innostunut oppija ja käytännönläheinen opetus ovat hyvä yhdistelmä valokuvaustaitojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Asiallinen ja käytännönläheinen opetus pitävät yllä innostusta ja motivoivat oppijaa itsenäiseen harjoitteluun.

Oppiminen tapahtuu näkemällä, kuulemalla, yhdistelemällä ja tekemällä. Tavoitteeni on yhdistää koulutuksessa oppimisen eri muodot oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteeni koulutuksessa on innostaa osallistujia valokuvaustaitojen kehittämiseen omat tavoitteensa ja tarpeensa huomioiden. Lisäksi tavoitteeni on jakaa eri valokuvauksen osa-alueilta käytännönläheistä tietoa, jota osallistujat voivat soveltaa omassa oppimisessaan. Koulutuksessa huomioidaan myös molemminpuolinen tiedon jakaminen kaikkia eteenpäin vievällä tavalla.

Vakaan valokuvauksen perusosaamisen päälle voi jokainen rakentaa oman valokuvauksellisen maailmansa omaa mielikuvitustaan hyödyntäen.

2005 näin dokumentin Henri Cartier-Bressonista. Innostuin hänen tavastaan nähdä maailmaa. Havainnoimalla ja kuvaamalla ympäröivää maailmaa, sen ihmisiä ja ilmiöitä, etsimällä kauneutta ympäristöstä, tutkimalla valoa ja varjoa voi kuvata kauniita, valokuvauksellisia kuvia. ”Näkeminen on kaikki,” totesi Cartier-Bresson.